Örnek Resim

YARGIYA KAYMAKAM ENGELİ

İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale kanununa aykırı olarak yapılan ihalelerle ilgili olarak  İslahiye Cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan yargı sürecimiz maalesef kaymakamlık engeline takıldı. İslahiye İlçe..

YARGIYA KAYMAKAM ENGELİ

İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale kanununa aykırı olarak yapılan ihalelerle ilgili olarak  İslahiye Cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan yargı sürecimiz maalesef kaymakamlık engeline takıldı.

İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale kanununa aykırı olarak yapılan ihalelerle ilgili olarak   İslahiye Cumhuriyet savcılığına 04 Ekim 2021 Tarihinde suç duyurusunda bulunmamız üzerine İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021/2801 Dosya numarası ile soruşturma başlatıldı. Savcılık Kaymakamlığa gönderdiği yazıda 4483 sayılı kanunun 3. ve 6 .maddeleri gereğince İslahiye İlçe milli eğitim Müdürlüğü ihale yetkililerinin tesbit edilerek haklarında ön inceleme yapılması ve soruşturma izni verilmesi talebinde bulundu. Maalesef savcılığın bu talebi İlçe kaymakamı Mustafa Anteplioğlu’nun soruşturma izni vermemesi engeline takıldı.

4734 Sayılı Kamu ihale yasasına göre Açık ihale usulü ile yapılması gereken  Temel Eğitim Taşıma, Ortaöğretim Taşıma, Özel Eğitim (Engelli) öğrencilerin taşınması, Suriyeli Öğrencilerin taşınması, İmam hatip öğrencilerinin taşınması , Taşıma kapsamındaki Temel ve Orta öğretim öğrencilerinin yemek alımı, Suriyeli Öğrencilerin yemek alımı,İhalelerini, zamanında yapmayıp, sonrada zaman yok bahanesi ile pazarlık usulü yaparak büyük bir skandala imza atan İslahiye ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yapmış olduğu bu usulsüz işlemlerden vazgeçerek, yani usulsüz ihaleleri iptal ederek yeniden usulüne uygun olarak yapın çağrılarımızın sonuçsuz kalması üzerine konuyu adli makamlara taşımış ve İslahiye Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuştuk.

İslahiye Cumhuriyet  Savcılığı İslahiye Kaymakamlığına gönderdiği yazıda İhalelerle ilgili usulsüzlükler yapan ve 4734 sayılı Kamu ihale kanununa açık bir şekilde aykırı hareket eden İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü ve ilgili personeller hakkında  yargılama başlatılması için memuru muhakemat kanununa göre izin talebinde bulunmuştu.

Savcılığın talebi sonrasında soruşturma başlatan İslahiye Kaymakamlığı, görevlendirdiği muhakkik raporu sonrasında yargılama izni verilmemesi kararı alarak yargılamayı engellerken, bende İslahiye Kaymakamlığının kararına karşı olarak Bölge idare mahkemesi nezdinde itirazda bulunduk.

İslahiye Kaymakamlığı tarafından Gazetemize gönderilen  17-12-2021 tarih ve 11 karar numaralı ön incelemenin nasıl yapıldığı, ön inceleme sorumlusu ve İslahiye Kaymakamında İhalelerde yolsuzluk, usulsüzlük, suiistimal, ihmal, hata, kusur, görevi kötüye kullanma gibi suçların hiç birisinin nasıl oluşmadığı kanaatine vardıklarını inanın çok merak etmiştim. Kaymakamlık tarafından bize tebliğ edilen yazı yalnızca 2 sayfadan ibaret olunca bir şey anlamadım.

Sonra Ön inceleme raporundaki ifadeleri inceledim. Tamamı aynı şekilde kopyala yapıştır ile yazılmış bir ifadeye tanıklık ettim. Benim savcılığa sevdiğim şikayet dilekçesinde Tek tek İhale Kayıt numarası ile suç duyusunda bulunmama rağmen, toptancı bir yaklaşım tarzıyla  2012-2021 yılı arasındaki ihalelerle ilgili genel bir değerlendirme yapıldığını, şikayet edilen dosyalarla ilgili yeterli incelemenin olmadığını, yani her ihale ile ilgili ayrı bir incelemenin gerçekleşmediğini, Hatta Suriyeli Öğrencilerin Taşınması ve Yemek ihaleleri ile ilgili tek bir kelime bile ön inceleme raporunda olmadığını gördüğümü üzülerek ifade ediyorum.

Ve yine şikayetçi olduğum 44  ihale’den  yalnızca birisinin kamu zararı yönünden incelendiğini, Kişi zararının olup olmadığına bakılmadığını, İhale Şeklinin yasaya uygun olup olmadığına dikkat edilmediğine şahitlik ettim.

Örnek olarak seçilen Yalnızca Bir ihalede muhammen bedelin altında ihale edildiği için kamu zararının oluşmadığı, kişilerin mağdur edilmesi yada kast unsurlarına rastlanılmadığı, dolayısıyla gazeteye ilan verilmeyerek pazarlık usulü ile yapılan ihalelerin incelenmesi sonucunda  haklarında ön inceleme yapılanların görevlerini kötüye kullandıklarına dair iddiaların sübuta ermediği anlaşılmıştır. 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin  yargılanması hakkında kanunun  6. Maddesi gereğince idari yargı yolu açık olmak üzere soruşturma izni VERİLMEMESİNE  karar verdim diyor .İslahiye Kaymakamlığı bu kararı ile yargıya engel teşkil ediyor.

Çünkü ben Şikayetimde birincisi 44 ayrı ihale ile ilgili suç duyurusunda bulundum. İkincisi bu İhalelerin Yasal olarak 4734 sayılı yasanın 13. Maddesi gereği Açık ihale usulü ile yapılması gerektiğini, 4734 sayılı yasanın 21/ b bendine göre yapılmasının yasal olmadığını, Bu kapsamda ihale yapılması için Deprem, Yangın, Sel Felaketi..vb durumlardan birisinin olması gerektiğini yada idare tarafından önceden öngörülemeyen bir durum yaşanması durumunda 21/b’ye göre ihale yapılabileceğin kanunda açık olduğunu aksi durumlarda 21/b’ye göre ihale yapılamayacağı aşikardır.

İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri Bizim İslahiye Kaymakamlığına yaptığımız Suç duyurusu müraacatımıza karşılık “ Zaman yetersizliğinden dolayı böyle bir hatalı işlem yaptıklarını ifade eden İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 11.08.2021 tarih ve  E66401555-140-29320156 sayılı yazısında; Milli Eğitim İhale komisyonu 4734 sayılı yasaya aykırı olarak yapılan 10 taşıma merkezine 55 yerleşim biriminden 763 temel eğitim öğrencisinin 54 araçla 182 gün boyunca taşınması işi müdürlüğümüz  tarafından 06.08.2021 Cuma günü  KİK 19. Maddesi gereği açık ihale usulü ile yapılmıştır. ihale komisyonu tarafından yapılan ihale evrakları incelemesinde gazete ilanı bulunmadığı tesbit edildiğinden 4734 sayılı kamu ihale kanununun 13. Maddesi b fıkrası gereğince resmi gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde en az birer defa yayınlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur” hükmü gereğince gazete ilanı yapılmadığından  söz konusu ihale iptal edilmiştir. Demektedir. 2021/401850  Nolu ihale önce ilan yapılmadığından iptal edilmiş, sonrasında ise pazarlık usulü ile yapılmıştır. Yani Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi yazı ile kabul ettiği usulsüzlüğü İslahiye Kaymakamlığı yok sayarak böyle bir karara imza atmıştır.

Biz Kararın İptali için Bölge idare mahkemesine talepte bulunduk. Adaletin er yada geç tecelli edeceğine inancımız tamdır.

” Peki Türkiye’deki yada ilimizdeki diğer Milli Eğitim Müdürlükleri için yeterli olan Zaman İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü için nasıl yeterli olmamıştır? Gaziantep’teki diğer ilçeler Açık ihale yaparken zaman nasıl yeterli olmuş. Gerçi bu işin bahanesi. İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bu açıklaması sonrasında son 7 Yıllık dönemdeki ihalelerini İnceledim. Onlarca İhaleyi yine böyle usulsüz yapmışlar. Açık ihale ile yapmaları gereken ihalelerin neredeyse tamamını Pazarlık usulü ile yapmışlar. Yani İslahiye Milli Eğitim Müdürlüğü için ihale demek Pazarlık usulü anlamına geliyor. Yahu kardeşim hadi bu yıl İl Değerlendirme kurul kararı GEÇ GELDİ pazarlık usulü yaptınız! 2012 yılından beri her yıl İl değerlendirme kurul kararı hep geç mi geliyor? Yada bu GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİMDEKİLERİN SİZE ÖZEL BİR KASITLARI VAR Kİ DİĞERTÜM İLÇELERE İL DEĞERLENDİRME KURUL KARARLARINI ZAMANINDA GÖNDERİYORLAR,YALNIZCA İSLAHİYE’Yİ SEÇİP ONA MIGEÇ GÖNDERİYORLAR? EĞER BÖYLEYSE SİZ GAZİANTEP İLMİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA NEDENŞİKAYETÇİ OLMUYORSUNUZ? İslahiye’deki binlerce öğrenciyi mağdur etmeye kimsenin hakkı da yok haddi de yoktur.

Hadi bunu da Geçtim; İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bana gönderdiği yazıda Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl değerlendirme Kurul Kararının kendilerine, 09.08.2021 tarihinde geldiğini ifade ederek Söz konusu hizmet alımı işinin açık ihale usulü ile yapılması halinde ilan süresi, itiraz süresi ve sözleşme süresi dikkate alındığında 2020-2021 Eğitim öğretim yılının yüzyüze eğitime başlama tarihi olan 06 Eylül 2021 tarihine yetiştirilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Yukarda Yapılan açıklamalar doğrultusunda Söz konusu hizmet alım işinin eğitim öğretim başlamadan önce bitirilebilmesi ve öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için bahse konu ihalenin 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 21/b maddesi uyarınca 20.08.2021 Cuma günü saat:11:00’da pazarlık usulü ile yapılması  şubemizce uygun görülmekte ise de Makamınızca uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim denilerek İslahiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü E-66401555-140-29336752 sayılı yazıları ile 11.08.2021 tarihinde  İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden olur aldıklarını ifade ediyorlar. Nihayetinde Kaymakamlık tarafından görevlendirilen Ön inceleme yetkilisinin aldığı ifadelerde de hepsi öğretilmiş gibi tek bunu söylemişler orası da ayrı bir olay ama, doğru kabul edelim.

Gelin Şimdi ilkokul öğrencisi gibi bir hesap yapalım 09.08.2021 Tarihinin üzerine Şikayete konu ihaleleri muhammen bedel yönünden incelediğimizde 21 Günlük ilan süresine tabi. Yani 9 Ağustosun üzerine 21gün eklersek 30 Ağustos’ta İslahiye Milli Eğitim Müdürlüğü bu İhaleleri yapabilir. Hem de  okulların yüz yüze eğitime başlamasından 6 Eylül 2021 tarihinden 1 hafta önce. YANİ SİZİNDE GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ SÜRENİN YETERSİZ OLMASI SÖZ KONUSU DEĞİL.

Ama nedendir Bilmiyorum Ne ön inceleme yetkilisi, nede ilçe kaymakamı bu konuda ilgililere ne soru sormuşlar? Nede tarih hesabı yapmışlar. Onlar ne dedilerse doğru kabul ederek karar vermişler.

Bir diğer  açıdan daha bakalım olaya,  Hangi İhalelerle ilgili olarak İl değerlendirme kurulu karar veriyor?  İl değerlendirme kurulunun kararı dışında olan Suriyeli Öğrencilerin Taşınması ve Suriyeli Öğrencilerin Yemek ihalesi Neden Açık ihale olmamış? Özel eğitim öğrencileri 2021’de Açık ihale yapılırken, 2020 yılında neden pazarlık usulü yapılmış?

2020 Yılında Temel Eğitim Taşıma ihalesi Açık İhale yapılırken, Aynı yıl Orta öğretim Taşıma ihalesi neden Pazarlık usulü yapılmış?  Yani Buradan da Milli Eğitim İhale yetkililerinin verdikleri ifadeye dikkatle bakan birisi söyledikleri ile yaptıklarının birbiri ile uyuşmadığını yani Pazarlık usulü için gerekçe gösterdikleri İl Milli Eğitim Kurul Kararının geç gelmesinin İhaleyi açık mı? Yoksa Pazarlık usulü mü yapmalarını etkilemediğini, bunun yalnızca usulsüz yaptıkları ihalelerle ilgili bir sığınma, kalkan olduğunu çok açık görebilirler.

Ben Hiç kamuda görev yapmadım, öyle devlet tecrübem, yönetim tecrübem…vb tecrübelerim yok hepsi basit bir 4 yıllık iktisat ve 2 yıllık Adalet Meslek yüksek okulu okudum. İfadeleri okuyunca aynı ifadeleri veren kişilerin birbirleriyle ve kendi ifadeleri ile çelişkiye düştüklerini çok açık ve net olarak görüyorum. Maalesef bizi yönetenler bunu görmeyerek karar vermişler. Kendi payıma  hakkımın gasp edilmesine neden olanlara  HAKKIMI HELAL ETMİYORUM. Ve Sonuna kadar Tüm Hukuk yollarını kullanacağımın bilmelerini istiyorum. Adalet Er yada Geç tecelli edecektir. YAŞASIN ADALET, YAŞASIN YÜCE TÜRK MİLLETİ.

Örnek Resim

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

RADYO
Örnek Resim
%d blogcu bunu beğendi:

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL